Сайтты пайдалану ережелері

Сайтты пайдалану ережелері

Сайтты пайдаланудың осы ережелері www.mega.kz "Mega Center Management" АҚ әзірлеген (бұдан әрі — "Сайт") (бұдан әрі - "ережелер") сайтты пайдалану шарттарын анықтайды және сайтқа кірушілердің (бұдан әрі - "сайтты пайдаланушылар") құқықтары мен міндеттерін белгілейді.

1. Жалпы ережелер

1.1. Сайтты "Elefanto" ЖШС әзірледі, Сайтқа Барлық құқықтар "Mega Center Management" АҚ — ға тиесілі, орналасқан жерінің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247а (бұдан әрі - "Компания"). Сайт "MEGA" сауда орталықтарына арналған. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі, Қағидалардың қолданысы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі.

1.2. Компания сайт пайдаланушыларына осы Ережелермен, сондай-ақ құпиялылық саясатымен танысуды ұсынады. Сайтты пайдалана отырып, сайт пайдаланушылары осы Қағидалардың ережелерімен, сондай-ақ құпиялылық саясатымен келісетінін растайды.

2. Зияткерлік құқықтар

2.1. Сайтта орналастырылған зияткерлік қызметтің барлық нәтижелері мен дараландыру құралдары, оның ішінде дизайн элементтері, жобалар, сызбалар, макеттер, графикалық бейнелер (оның ішінде иллюстрациялар), фотографиялық туындылар және фотосуретке ұқсас тәсілдермен алынған туындылар, мәтін, аудиовизуалды туындылар, сайттың бір бөлігі болып табылатын ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар, мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық туындылар және басқа да туындылар, сондай-ақ тауар белгілері мен өнеркәсіптік үлгілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалады, оның ішінде, Қазақстан Республикасы қатысатын халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады. Көрсетілген күзетілетін объектілер бірге және жеке-жеке сайттың қорғалатын контентін (бұдан әрі - "Контент") құрайды.

2.2. Компания құрамдас туынды, сондай-ақ контент ретінде сайттың құқық иеленушісі болып табылады (контенті бар тиісті бетте өзгеше көрсетілген жағдайларды қоспағанда).

2.3. Осы ережеде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей белгіленген жағдайлардан басқа, контентті компанияның келісімінсіз бөліп немесе толығымен пайдалануға (оның ішінде көшіруге, жариялауға, қайта шығаруға, қайта өңдеуге, таратуға, сатуға немесе өзге тәсілмен пайдалануға) болмайды.

2.4. Сайтта жарияланған мәтіндік материалдарды дәйектеу үшін белсенді гиперсілтемені міндетті түрде көрсете отырып рұқсат етіледі. mega.kz немесе дәйексөз мазмұны бар сайт бөліміне.

3. Дербес деректер

Жалпы ережелер

3.1. Компания дербес деректерді жоғалтудан, дұрыс пайдаланбаудан, рұқсатсыз қол жеткізуден, жария етуден, өзгертуден немесе жоюдан қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Компания дербес деректерді жинауды және өңдеуді Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де қолданылатын ережелеріне, сондай-ақ құпиялылық саясатына сәйкес жүзеге асырады.

3.2. Сайт пайдаланушысы көрсеткен Дербес деректер сайттың дербес деректерінің ақпараттық жүйесінде сақталады mega.kz. егер сайт пайдаланушысы басқаны көрсетпесе, компания дербес деректерді сайт пайдаланушыларын арнайы ұсыныстар, науқандар, іс-шаралар, Компанияның жаппай сатылуы, арнайы ұсыныстар және т. б. туралы ақпараттандыру мақсатында тікелей байланыстарды жүзеге асыру үшін пайдалана алады.

3.3. Дербес деректерді беру заңнама талаптарына сәйкес қажет болатын жағдайларды қоспағанда, дербес деректер үшінші тұлғаларға берілмейді. Сайт пайдаланушысы 3.4. т. сәйкес компанияға жолданған сұраныс негізінде құқылы., компания өңдейтін оның жеке деректері туралы ақпаратпен танысыңыз, жеке деректерді нақтылауды немесе оларды компанияның жеке деректерінің ақпараттық жүйесінен жоюды талап етіңіз. Сайт пайдаланушысының жеке деректерін жою компаниядан жаңалықтар алу мүмкін еместігіне әкеп соғады. Бұл ретте дербес деректерге компанияның қызметтері мен сервистерін қолдауды жүзеге асыратын және/ немесе компанияның тиісті тапсырмаларын (тапсырмаларын) орындайтын үшінші тұлғалар осындай қолдауды және/ немесе тапсырмаларды (тапсырмаларды) жүзеге асыру үшін қажетті көлемде қол жеткізе алады.

3.4. Дербес деректерді өңдеуге байланысты мәселелер бойынша компаниямен 6.3-тармақта көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша байланысуға болады. Ережесін.

Қауіпсіздік

3.5. Компания сайт пайдаланушыларының дербес деректеріне рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін қажетті шараларды қабылдайды.

3.6. Компания сайтқа немесе сайттан ақпарат берілетін байланыс арналарын қорғауға қатысты үшінші тұлғалардың (оның ішінде Пайдаланушының орналасқан жерінде сайттың техникалық қолжетімділігін қамтамасыз ететін интернет-провайдерлердің) іс-әрекеттері үшін жауапты болмайды, сондай-ақ сайттың тұрақты қолжетімділігіне және оның үздіксіз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.

Ақпаратты пайдалану және ашу

3.7. Егер өзгеше көрсетілмесе, Компания сайт көмегімен жиналған деректерді сайт мазмұнын жақсарту үшін, сайт пайдаланушыларының қалауына сәйкес оны пысықтау үшін, сайт пайдаланушыларымен ақпарат алмасу үшін (сайт пайдаланушыларының сұратуы бойынша), компанияның маркетингтік және зерттеу мақсаттары үшін және кез келген басқа белгілі бір мақсаттар үшін пайдалана алады. Бұдан басқа, компания сайтта жеке сәйкестендірілмеген нысанда алынған барлық ақпаратты толық көлемде пайдалануға құқылы.

4. Үшінші тарап сайттары

4.1. Сайтта Интернет желісіндегі үшінші тұлғалардың сайттарына сілтемелер болуы мүмкін. Компания мұндай сайттарды бақыламайды, үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған мазмұнның заңдылығына жауап бермейді, кез келген жағдайда ережелер осы веб-сайттарды пайдалануға қолданылмайды. Сайт пайдаланушылары құпиялылық саясатымен және/немесе кірген әрбір сайтты пайдалану ережелерімен танысуы керек.

5. Сайт пайдаланушыларының құқықтары мен міндеттері

5.1. Сайт пайдаланушысы құқылы:

 • сайтта орналастырылған контентке, сайттың жұмыс істеуіне қатысты компанияға шағымдармен жүгіну;

5.2. Сайтқа кіру және оның мүмкіндіктерін пайдалану кезінде сайт пайдаланушысы:

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Қағидалардың ережелерін сақтау;
 • дұрыс және өзекті деректерді ұсыну, сондай-ақ олардың уақтылы жаңартылуын қадағалау (оның ішінде тұрғылықты жеріне қатысты ақпарат);
 • Қазақстан Республикасының ережелерін немесе заңнамасын бұзу нәтижесінде компания, сайт пайдаланушылары немесе үшінші тұлғалар шеккен шығындарды өтеу;
 • Қазақстан Республикасының ережелерін, сондай-ақ заңнамасын сақтауға, сайтты пайдалану кезінде сайтта орналастырылған немесе оған сілтемелер арқылы қол жетімді заңды сипаттағы барлық ақпаратпен танысуға;
 • ережеге өзгерістер енгізуге қатысты компания анонстарын үнемі тексеру;
 • ережелермен, сондай-ақ компания жариялаған өзгерістермен келіспеген жағдайда, сайттан шығыңыз.

5.3. Сайтты пайдалану кезінде сайт пайдаланушысына: сайтта келесі мәліметтерді жариялауға және таратуға тыйым салынады::

 • сайттың басқа пайдаланушыларының немесе үшінші тұлғалардың жеке өміріне қауіп төндіреді, беделін түсіреді, қорлайды, ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлайды немесе іскерлік беделін түсіреді;
 • кәмелетке толмаған адамдардың құқықтарын бұзады;
 • бұл әдепсіз, әдепсіз, порнографиялық суреттер мен мәтіндер немесе кәмелетке толмағандарға қатысты сексуалдық көріністер;
 • зорлық-зомбылық немесе жануарларға адамгершілікке жатпайтын көріністер бар;
 • өзіне-өзі қол жұмсау құралдары мен тәсілдерінің сипаттамасын, оны жасауға кез келген итермелеуді қамтиды;
 • нәсілдік, діни, этникалық өшпенділікті немесе дұшпандықты насихаттайды және/немесе қолдайды, фашизмді немесе нәсілдік үстемдік идеологиясын насихаттайды;
 • экстремистік материалдар бар;
 • қылмыстық әрекетті насихаттайды немесе қылмыстық әрекеттерді жасау жөніндегі кеңестерді, нұсқаулықтарды немесе нұсқамаларды қамтиды;
 • мемлекеттік және коммерциялық құпияны, үшінші тұлғалардың жеке өмірі туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қолжетімділігі шектеулі ақпаратты қамтиды;
 • құрамында есірткі заттарды қолданудың тартымдылығы, есірткінің таралуы туралы ақпарат, оларды жасау рецептері және пайдалану жөніндегі кеңестер бар;
 • алаяқтық сипатқа ие;
 • зияткерлік қызмет нәтижелеріне үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзады;
 • Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын бұзады;
 • азаматтар мен заңды тұлғалардың өзге де құқықтары мен мүдделерін немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзады.

5.4. Сайт пайдаланушыларына тыйым салынады:

 • сайттың басқа пайдаланушыларының келісімінсіз хабарламаларды жаппай таратуды жүзеге асыру;
 • бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану және сайттың қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру;
 • вирустарды, трояндарды және басқа да зиянды бағдарламаларды сайтқа жариялау және тарату немесе басқаша пайдалану;
 • Сайтқа, компанияға және пайдаланушыларға зиян келтіруі мүмкін басқа әрекеттерді орындаңыз.

6. Компанияның құқықтары мен міндеттері

6.1. Компания сайт пайдаланушыларына сайтты пайдалану үшін техникалық мүмкіндіктер ұсынады.

6.2. Компания сайт пайдаланушыларының жеке деректерін өңдеуге құқылы.

6.3. Компания Кері байланыс нысаны арқылы немесе "Mega Center Management" АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247а мекен-жайы бойынша жіберілген хабарламаларды қарастыруға міндеттенеді.

6.4. Компания сайтта нақты ақпарат беруге тырысқанына қарамастан, Компания сайтта орналастырылған ақпараттың дәлдігі үшін жауап бермейді. Жаппай сатуды өткізу мерзімдері, мәлімделген жеңілдіктердің мөлшері, тауардың/көрсетілетін қызметтің сапасы, сондай-ақ тауарлардың болуы және т.б. үшін жауапкершілік "MEGA"сауда орталығының тиісті дүкеніне жүктеледі.

6.5. Сайтта ұсынылған барлық ақпарат "дәл солай" ("as is") белгісімен, мүмкін болатын қателіктермен, кез-келген түрдегі кепілдіксіз, тікелей немесе жанама түрде жүреді. Компания сайтта орналастырылған ақпаратқа қатысты ешқандай кепілдік бермейді. Компания сайтқа орналастырылған ақпаратты пайдалану нәтижесінде, тіпті егер компанияға осындай залалдардың болуы мүмкін екендігі туралы ескертілген болса да, қандай да бір жанама, тікелей, нақты немесе жанама залалдар, соның ішінде жоғалған пайда үшін жауапкершілік көтермейді.

7. Өзгерістер

7.1. Компания осы ережелерге өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер веб-сайтта жарияланады www.mega.kz, сондай-ақ қажет болған жағдайда компанияның басқа көздерінде. Өзгерістер, оның ішінде өзгерістер күшіне енген сәтте сайттың пайдаланушылары болып табылатын тұлғаларға да қатысты болады. Өзгерістер сайтта жарияланған сәттен бастап 30 күн өткеннен кейін күшіне енеді www.mega.kz.

Біздің сайтты пайдалану арқылы сіз cookies-ті қолданатынымызға келісесіз 🍪